Sales Brochures Museum

of Lost Brands

Privacy Policy

Nederlands

Privacy Policy

The museum aims to protect you during your visit. This is how:
1) We don't place any cookies
2) We don't have links to advertising sites
3) We do not require login information or an email address
4) We provide a safe connection (https).
This is the best we can do. We cannot provide 100% protection against hackers, but we keep the doors and windows closed.
So you may relax and enjoy your visit.

English

Privacy Policy

Het museum probeert je zo veel mogelijk te beschermen tijdens je bezoek. En wel op deze manier:
1) We plaatsen geen cookies
2) We hebben geen advertenties die naar websites linken
3) We vragen je niet om je te registreren of een emailadres achter te laten
4) We bieden een veilige verbinding (https).
Dat is alles wat we kunnen doen. 100% bescherming tegen hackers is niet mogelijk, maar we proberen ramen en deuren gesloten te houden.
Dus je kunt ontspannen van je bezoek genieten.

TOP© www.brochuremuseum.nl